Energyman na strani onih koji su svesni da svakom uspehu prethodi prava odluka.

ENERGYMAN  Energie sjajno je odjeknuo u komunikacijskom prostoru i među komunikacijskim stručnjacima. Svi su saglasni da je naša kampanja na efikasan način približila benefite razmišljanja o tome da vlasnik biznisa sam utiče na trošak koji mu odnosi energija.