Velimir Gavilović, direktor i Goran Dejanović, financijski direktor Energia Gas and Power, učestvovali su na Forumu 2017 pod nazivom “BiH i svjetski trendovi u oblasti električne energije” koji je održan u Sarajevu. Izlaganje Velimira Gavrilovića na temu formiranja cene električne energije u regiji praćeno je sa posebnim zanimanjem, posebno zbog naglašene volatilnosti cena koja je u poslednje vreme prisutna na tržištu.
Cilj foruma je bio da objasniti izazove koji su pred kompanijama koje zaključuju ugovor za električnu energiju, da predstavi faktore koji utiču na cenu, te da napravi poređenje sa drugim svetskim berzama, odnosno tržištima električne energije.
Električna energija je jedan od najvećih troškova za bilo koju kompaniju tako da sve što utiče na njenu cenu utiče i na konkurentnost tih kompanija. To je jedan od razloga zašto je tržište električne energije jako bitno, posebno u uslovima njegove liberalizacije.